PROFESIONÁLNÍ
PŘÍSTUP VYŽADUJE TY NEJKVALITNĚJŠÍ NÁSTROJE

APTUM – dodavatel zdravotnické techniky a materiálů
předních světových výrobců

GDPR

GDPR PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost APTUM, a.s., Cihlářská 643/19, 602 00 Brno, IČ: 28909267, DIČ: CZ28909267, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Subjekt je členem sdruženého správce (DPO).

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich  shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

VII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

VIII. ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost APTUM, a.s. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

IX. KONTAKT

 • Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty: E-mail: info@aptum.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  APTUM, a.s.
  APTUM, a.s.

  IČO: 289 09 267
  DIČ: CZ28909267

  Společnost APTUM, a.s. je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7506.

  SÍDLO SPOLEČNOSTI
  ČESKÁ REPUBLIKA

  Cihlářská 643/19
  602 00 Veveří, Brno

  Recepce:
  Tel.: +420 533 433 997
  ID datové schránky: d4rcu6k 

  LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ
  CENTRUM

  Cejl 62
  602 00 Brno

  Telefonický kontakt pro objednávky:
  Tel.: +420 533 433 550
  Fax: +420 533 433 551

  E-mail objednávky CZ:
  info(zavinac)aptum.cz
  objednavky(zavinac)aptum.cz

  SÍDLO SPOLEČNOSTI  
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA

  Sabinovská 12
  821 02 Bratislava

  Telefonický kontakt pro objednávky:
  Tel.: +421 221 028 670
  Fax: +421 221 028 901

  E-mail objednávky SK:
  objednavky_aptumsk(zavinac)aptum.cz

  © 2019 APTUM, a.s.