INTACT® BLES
NEJDE JEN O VZOREK, ALE O ODSTRANĚNÍ NEJISTOTY SYSTÉMEM Intact® BLES

Jedna procedura

 • Odstraňuje celý, neporušený vzorek
 • Vysoká shoda s diagnostickými obrazy
 • Rychlá a spolehlivá patologická diagnóza
 • Jednoduchý ambulantní zákrok

Jedna procedura

 1. Odstraňuje celý, neporušený vzorek
 2. Vysoká shoda s diagnostickými obrazy
 3. Rychlá a spolehlivá patologická diagnóza
 4. Jednoduchý ambulantní zákrok

Jedna klidnější pacientka

Vysoká přesnost a spolehlivá diagnóza znamená lepší péči o pacientku:

 • Ušetří pacientkám zbytečné diagnostické chirurgické zákroky
 • Uklidní pacientky, jejichž nádory jsou benigní
 • Zjistí pozitivní patologický útvar spolehlivě, rychle a přesně

Nyní jí můžete ušetřit nejistoty A zbytečné operace

Odeberte vzorky přístrojem Intact® v chirurgické kvalitě během rychlého, ambulantního výkonu:

 • Za pomoci šetrné vysokofrekvenční energie proniká tubus Intact® tkání a uzavírá ránu.
 • Obklopí cílovou tkáň. Zachycení netrvá ani 10 sekund.
 • Je odebrán neporušený vzorek.

odebere celý vzorek v jednom zákroku

Vzorek odebraný pomocí nástroje Intact® si uchovává integritu, strukturu a usnadňuje přesné a včasné patologické vyšetření.

Srovnání

Odeberte vzorky přístrojem Intact® v chirurgické kvalitě během rychlého, ambulantního výkonu:

Spolehlivost chirurgického vzorku s výhodami ambulantního zákroku

*Sie et al, RSNA 2004 (Session SSE02) Concordanceratescompared: Intact® BreastLesionExcisionSystem (intact sample) vsMammotome® (VACNB). N = 1484. Zhoršení DCIS na infiltrující karcinom při chirurgické resekci. Zhoršení ADH na DCIS nebo infiltrující karcinom při chirurgické resekci.

Neporušená struktura pro přesné výsledky

Multicentrické srovnání* ukazuje, že vzorky odebrané pomocí nástroje Intact® zlepšují shodu…
… a zvyšují počet celkových resekcí.

specifikace výrobku
Intact® BLES Systém pro resekci nádoru prsu

Přístroj Intact® BLES získává tkáň prsu pro histologické zkoumání pomocí vysokofrekvenční energie (RF).

Přístroj Intact® BLES odebírá vzorek s neporušenou architekturou a jasnými okraji kolem dotčené oblasti v rámci rychlého ambu¬lantního zákroku. Systém lze obsluhovat pomocí tlačítek na držadle nebo pomocí nožního pedálu, podle preferencí lékaře. Srozumitelné ikony na držadle a řídicí jednotce se rozsvěcují pro zobrazení průběhu zákroku.

 

Vakuová podpora

Konvenční vakuový zdroj nebo odsávač musí být připojen na konec držáku pro odstranění plynů nebo tekutin, které se shromažďují na špičce tubusu během zákroku. 

 

Zobrazování

Intact® BLES lze použít se stereotaktickým nebo ultrazvukovým přístrojem.

 

Energetické požadavky

Použijte standardní uzemněnou zásuvku na 220-240 V (50 až 60 Hz).

 

Komponenty systému

Generuje vysokofrekvenční energii s přednastavenou frekvencí 340kHz±5%

Dva izolované vodiče ovládají drátkový vějíř pro resekci tkáně

Rozměry: 46,4 x 101,6 x 66 cm

Držadlo Intact® BLES

Ergonomický úchyt

Celková délka: 22,2 ccm

 

 

Tubus Intact® BLES

(sterilní, k jednorázovému použití)

Celková délka: 33,5 ccm

Rozměry násady: 6,6mm prům. x 11,4cm

 

 

NOVÝ TUBUS INTACT® BLES ADVANCE:

Díky rozměrům přístroje pro core biopsii s vakuově asistovanou 8G jehlou - Intact® BLES Advance- a preciznímu řezací¬mu hrotu je resekce tkáně snadnější.

 

 • Odpadá potřeba rozvěračů kůže
 • Operace vyžaduje až o třetinu méně kroků
 • V podstatě jsou vyloučeny termické artefakty
 • Prostorově nenáročné – ideální k použití s vertikálními stereotaktickými systémy nebo ve stísněnýchprostorách

Velikost vzorků

Intact® BLES Advance

Resekční vějíř (capture basket) - Pět RF drátků se vysune z tubusu kolem nádoru. Při vysunování vytáhnou pět podpůrných prvků, které uchytí vzorek k vyjmutí

Velikost vzorků

* Vzhledem k proměnlivé hustotě a složení tkáně existují odchylky ve velikosti vzorku (podle zkušebních dat společnosti IntactMedical). Skutečná délka resekčního vějíře bude menší, než jsou horní limity z výše uvedeného rozsahu. Tyto výše uvedené limity jsou pevné a z nich by se měly určovat výpočty.

 

 

Specializovaná pracovištěIČO:          289 09 267
DIČ:       CZ28909267

Společnost APTUM, a.s. je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7506.

Sídlo společnosti
Česká Republika

Cihlářská 643/19
602 00 Veveří, Brno

Recepce:
Tel.: +420 533 433 997
ID datové schránky: d4rcu6k 
 

Logistické a distribuční centrum

Cejl 62
602 00 Brno

Telefonický kontakt pro objednávky:
Tel.: +420 533 433 550
Fax: +420 533 433 551

E-mail objednávky CZ:   info(zavinac)aptum.cz
objednavky(zavinac)aptum.cz

Sídlo společnosti   Slovenská republika

Sabinovská 12
821 02 Bratislava

Telefonický kontakt pro objednávky:
Tel.:     +421 221 028 670
Fax:     +421 221 028 901

E-mail objednávky SK: objednavky_aptumsk(zavinac)aptum.cz

© 2015 Aptum a.s.Kurzor.net